Tradiție și modernizare în filosofia românească a secolului XX

responsabil și moderator, CS II dr. hab. Mihaela Gligor

Orice referire la filosofia românească în secolul XX trebuie să conțină și detalii despre relaţia acesteia cu modernitatea/modernizarea. Ca peste tot în Europa, și în România modernitatea a produs o modificare de paradigmă. Această poziţie a exprimat un anumit mod de a gândi filosofia într-o societate pe cale de modernizare. Existența unei legături între filosofie şi naţiune a fost observată și asumată. În 1943, Mircea Florian era de părere că „un gânditor nu se poate socoti ca plutind peste naţiune, atâta vreme cât filosofează. Cultura filosofică aparţine, de fapt, unei naţiuni“. Astfel, raporturile creaţiei intelectuale și legăturile din comunitatea naţională au dus, mai ales între cele două războaie mondiale, când era încă pusă la îndoială existenţa unei filosofii româneşti, la elaborarea unor sisteme filosofice originale, precum personalismul energetic al lui Constantin Rădulescu-Motru, sistemul triadic dezvoltat de Lucian Blaga, raţionalismul neutral și recesivitatea lui Mircea Florian sau raţionalismul antropologic al lui D.D. Roşca. Idei noi și originale au apărut și în filosofia culturii (L. Blaga, Tudor Vianu, C. Rădulescu-Motru, Mihai Ralea), în epistemologie şi logică (C. Rădulescu-Motru, I. Petrovici, M. Florian), iar Mircea Eliade, Constantin Noica și N. Steinhardt, între alții, au creat sisteme filosofice recunoscute în plan mondial. Modernitatea aparţine culturilor naţionale şi numai din acest moment existenţa filosofiei româneşti poate fi discutată, având în vedere, desigur, elementele sale de specificitate și criteriile de delimitare ale acesteia de filosofia universală.

Participanți:
Prof. dr. Ion Cordoneanu, Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați
Conf. dr. hab. Claudiu Mesaroș, Universitatea de Vest din Timișoara
Lect. dr. Laurențiu Gheorghe, Universitatea din București
Lect. dr. Ioan Dura, Universitatea „Ovidius“ din Constanța
Lect. dr. Ștefan Bolea, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
CS II dr. hab. Mihaela Gligor, Institutul de Istorie „George Barițiu“ Cluj-Napoca