COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Susana Andea, dr., cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca.

Ioan Bolovan, prof. univ. dr., director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române.

Virgil Ciomoș, cercetător științific I și director adjunct științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca.

Vasile Pușcaș, prof. univ. dr., cercetător științific I, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca.