Orizonturi ale modernizării și orizonturi ale moralității

Proiectele de modernizare desfășurate în societatea umană din ultimele câteva secole au fost, invariabil, animate prin dorințe de înnoire, prefacere, progres. Epocile istorice desfășurate începând cu Renașterea, Modernitatea clasică, iar apoi Modernitatea târzie (sau Post-Modernitatea), au drept caracteristici generale – cu nuanțele de rigoare ale fiecăreia – separarea de tradiție (fie ea moștenirea Antichității, fie moștenirea pre-științifică, popular-naivă), opțiunea pentru rațiune și raționalitate, democrație, secularism, aspirația spre progres. Aceste vârste ale umanității se percep pe ele însele ca pe începuturi

Read more

Femeia între tradiția și modernitatea românească

Femeia între tradiția și modernitatea românească (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX). Interogații, realizări și perspective Daniela Deteșan, Claudia Septimia Sabău Obiectivul acestui panel este să descrie, să explice și să analizeze locul, rolul și statutul femeii în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Un detaliu al contextului geografic trebuie precizat: ne concentrăm cu precădere asupra spațiului transilvan, dar așteptăm cu interes și propuneri despre feminismul muntean, moldovean, basarabean. Comunicările

Read more

Modernizarea între succese și eșecuri

Organizator: Iosif Marin Balog Cei mai mulţi analişti ai fenomenelor modernizării au ajuns la concluzia că expresiile sale de manifestare cele mai semnificative se pot rezuma la 3-4 fenomene majore: unul politic echivalent cu democratizarea, al doilea religios sinonim cu secularizarea şi un al treilea – economic, desemnat prin termeni precum capitalism, industrializare, progres economic, dezvoltare, la care se adaugă raţionalismul ca şi comportament şi atitudine. Plecând de la aceste premise, secțiunea își propune să discute prin câteva studii de caz, proiecte și experimente economice, sociale,

Read more

Tradiție și modernizare în filosofia românească a secolului XX

responsabil și moderator, CS II dr. hab. Mihaela Gligor Orice referire la filosofia românească în secolul XX trebuie să conțină și detalii despre relaţia acesteia cu modernitatea/modernizarea. Ca peste tot în Europa, și în România modernitatea a produs o modificare de paradigmă. Această poziţie a exprimat un anumit mod de a gândi filosofia într-o societate pe cale de modernizare. Existența unei legături între filosofie şi naţiune a fost observată și asumată. În 1943, Mircea Florian era de părere că „un

Read more

Pogres și regres în drumul spre modernitate, în planul relațiilor demografice la populația din teritoriile românești (secolele XVIII-XX)

Organizatori: CS II Dr. Elena-Crinela Holom, CS II Dr. Luminița Dumănescu Perioada modernă a adus cu sine o serie de transformări în planul comportamentului demografic al populațiilor europene, multe intrând sub semnul tranziției demografice, proces caracterziat grosso modo prin reducerea mortalității, urmată, mai curând sau ceva mai târziu, și de fertilitate. Astfel, fenomenul a debutat în majoritatea țărilor europene începând cu secolul al XIX-lea, scăderea mortalității fiind cât se poate de perceptibilă după 1870, însă ceva mai târzie pentru partea

Read more