ZILELE ACADEMICE CLUJENE

Ca istorici, examinăm trecutul printr-un număr de concepte teoretice și soluții metodologice, care ne ajută să înţelegem contextul istoric şi un anume sens al timpului şi spaţiului, iar în al doilea rând, să explicăm natura evenimentelor, cauzalitatea lor şi interacţiunile dintre ele. Toate acestea, însumate, sunt transformate în naraţiune, analiză şi sinteză. Pentru a da coerenţă şi sens ştiinţific întregului edificiu pe care îl construieşte, istoricul analizează trecutul în termeni de schimbare şi continuitate, progres, regres, evoluţie şi revoluţie, dar, în mod necesar vizează şi fenomenele „discrete”, adiacente, precum catalizatorii de conjunctură sau de lungă durată sau impedimentele în calea schimbării.

De o cuprindere deosebit de largă, teoria, sau mai corect spus, teoriile modernizării, au făcut carieră în ultimele trei secole, mai întâi în artă, filosofie şi mai apoi în ştiinţele sociale, cunoscând deopotrivă momente de glorie, dar şi de vehementă contestare atunci când explicaţiile oferite nu au fost satisfăcătoare sau au fost supuse ideologizării. Multă vreme termenul a fost evitat mai ales de către istorici fiind considerat prea vag, dar, treptat, a fost totuşi acceptat din necesitatea unei înţelegeri mai cuprinzătoare a fenomenelor politice, economice, demografice, sociale și culturale petrecute în lume în ultimele trei secole.

Modernizarea și conceptele adiacente, procesele pe care le presupun se susţin unele pe altele într-o complexă combinaţie care este şi ea modelată de o sumedenie de factori. Plecând de la aceste sumare considerații, avem onoarea și plăcerea de a vă invita la o conferință care să abordeze din perspectivă interdisciplinară și prin diverse instrumente metodologice procesele complexe pe care le-au determinat fenomenele modernizării în spațiul românesc și nu numai:

Astfel, conferința își propune să abordeze chestiuni precum:

Având în vedere buna colaborare de-a lungul timpului atât la nivel instituțional, cât și individual, proiectele comune derulate în slujba cercetării istorice, cunoscând și apreciind preocupările dumneavoastră în domeniu, vă adresăm invitația de a participa la această manifestare științifică.

• Precizări importante: conferința va avea loc în perioada 13-15 octombrie 2021. Cazarea (2 nopți: 13/14, 14/15 octombrie) și masa vor fi asigurate de către organizatori, iar cheltuielile de transport revin participanților.
• Numărul maxim de participanți, în urma selectării lucrărilor este estimat la aprox. 60 de persoane.

Parteneri principali

Parteneri print

Cu sprijinul